Preview Mode Links will not work in preview mode

PengePulsen er podcasten, hvor vi giver dig inspiration til, hvordan du får mest ud af din økonomi, så du får tid til alt det andet, der er vigtigt i dit liv.

Dine værter er Pernille Dehn og Malene Thuesen Nielsen.

Jan 31, 2018

I denne årets første udgave af vores måneds-podcast er valutaanalytiker Andreas Steno og chefinvesteringsstrateg Philip Jagd i studiet med Søren Otto.

De tre giver særligt meget opmærksomhed til dollarens udvikling (03.16), som i høj grad har stjålet rampelyset på markederne. De snakker ligeledes om regnskabssæsonen, som vi er lige midt i (16.30) og diskuterer, hvad januar måned signalerer for resten af året (20.39).

--------

Om denne kommentar
Nordea påtager sig intet ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af materialet. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af hele materialet eller dele heraf er ikke tilladt ifølge gældende lov om ophavsret.
Se ansvarsfraskrivelse.