Preview Mode Links will not work in preview mode

PengePulsen er podcasten, hvor vi giver dig inspiration til, hvordan du får mest ud af din økonomi, så du får tid til alt det andet, der er vigtigt i dit liv.

Dine værter er Pernille Dehn og Malene Thuesen Nielsen.

Oct 4, 2017

I denne særlige udgave har Søren Simonsen besøg i studiet af investeringsstrateg Andreas Østerheden og valutaanalytiker Andreas Steno.

De kigger ud i den vide verden og ser på, hvad der har rørt sig i den seneste måneds tid på den politiske scene samt på rente-, valuta-, og aktiemarkederne.

Vi kigger ligeledes frem mod den kommende måned, som byder på partikongres i Kina, rentemøde i ECB og blandt andet også den amerikanske centralbanks næste skridt hen mod en normalisering af pengepolitikken siden finanskrisen.

Podcastet er optaget mandag 2. oktober.

--------

Om denne kommentar
Nordea påtager sig intet ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af materialet. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af hele materialet eller dele heraf er ikke tilladt ifølge gældende lov om ophavsret.
Se ansvarsfraskrivelse.