Preview Mode Links will not work in preview mode

PengePulsen er podcasten, hvor vi giver dig inspiration til, hvordan du får mest ud af din økonomi, så du får tid til alt det andet, der er vigtigt i dit liv.

Dine værter er Pernille Dehn og Malene Thuesen Nielsen.

Jun 19, 2017

Endnu en renteforhøjelse fra den amerikanske centralbank og afslutningen på det franske parlamentsvalg, hvor Emmanuel Macron for alvor slog fast, at han er Frankrig mest populære politiker.

Investeringsstrateg Andreas Østerheden fortæller om sidste uges store begivenheder, og peger på, at både det franske valg og den amerikanske renteforhøjelse, til trods for at den kom på et lidt atypisk grundlag, bør ses som positive tegn for de finansielle markeder.

--------

Om denne kommentar
Nordea påtager sig intet ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af materialet. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af hele materialet eller dele heraf er ikke tilladt ifølge gældende lov om ophavsret.
Se ansvarsfraskrivelse.