Preview Mode Links will not work in preview mode

PengePulsen er podcasten, hvor vi giver dig inspiration til, hvordan du får mest ud af din økonomi, så du får tid til alt det andet, der er vigtigt i dit liv.

Dine værter er Pernille Dehn og Malene Thuesen Nielsen.

Jun 6, 2017

Seniorstrateg Philip Jagd sætter fokus på performance den seneste uge og ser på begivenhederne i denne uge, som inkluderer både britisk og fransk valg og ECB-møde. Trods de to valg betegner han den politisk scene i Europa som blikstille uden udsigt til at ville skabe uro på markederne. Og så fremhæver han en særlig obligationstype, der i afkast har slået alle obligationskonkurrenterne af banen det seneste halve år.

--------

Om denne kommentar
Nordea påtager sig intet ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af materialet. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af hele materialet eller dele heraf er ikke tilladt ifølge gældende lov om ophavsret.
Se ansvarsfraskrivelse.