Preview Mode Links will not work in preview mode

PengePulsen er podcasten, hvor vi giver dig inspiration til, hvordan du får mest ud af din økonomi, så du får tid til alt det andet, der er vigtigt i dit liv.

Dine værter er Pernille Dehn og Malene Thuesen Nielsen.

Mar 19, 2018

Afkastet på globale aktier er nu på 0,0 pct. siden nytår. Chefstrateg Philip Jagd tager os igennem endnu en uge i sidste uge, hvor Donald Trump og hans handelstiltag og udskiftninger i sin stab dominerede aktiemarkederne. 

Globale aktier faldt en smule, mens danske realkreditobligationer udfyldte sin rolle som stabilisator i urolige tider på aktiemarkedet og gav positive afkast. 

Philip Jagd fortæller om Trumps handelstiltag og betydningen for den globale økonomi, der var med til at gøre investorerne urolige. Han forklarer, hvorfor han ikke tilllægger de amerikanske handelsbarrierer stor betydning, og så taler han om den kommende renteforhøjelse, som markederne allerede regner som en 'done deal' på onsdag, når Powell, den nye chef for den amerikanske centralbank, holder sin første pressekonference.

--------

Om denne kommentar
Nordea påtager sig intet ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af materialet. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af hele materialet eller dele heraf er ikke tilladt ifølge gældende lov om ophavsret.
Se ansvarsfraskrivelse.