Preview Mode Links will not work in preview mode

PengePulsen er podcasten, hvor vi giver dig inspiration til, hvordan du får mest ud af din økonomi, så du får tid til alt det andet, der er vigtigt i dit liv.

Dine værter er Pernille Dehn og Malene Thuesen Nielsen.

Dec 18, 2017

Chefstrateg Philip Jagd tager os på rundtur på investeringsmarkederne i sidste uge, hvor vi trods en masse positive begivenheder og nøgletal blot kunne notere et plus på aktiemarkederne på omkring en halv procent (00.45). USA stod for de største stigninger, mens Europa og Japan haltede efter.

Især udsigten til en skattereform i USA trak aktiemarkederne op (01.50). Fed’s rentemøde resulterede i den ventede renteforhøjelse (05.19), men alligevel faldt renterne, da Yellen fastholdt forventningerne til fremtidige forhøjelser og ikke gik ind i en kommende skattereforms betydning for pengepolitikken. Rekordstærke nøgletal så vi igen igen i sidste uge (08.04).

I denne uge er der udsigt til, at investorerne kan få hele to tidlige julegaver. Hvis skattereformen i USA bliver endeligt vedtaget, vil det være godt nyt for aktiemarkederne (10.22), mens kinesiske vækstforventninger også vil kunne give aktierne et skub opad, hvis ledelsen i Kina i denne uge melder et optimistisk vækstmål ud, som peger i retning af, at regeringen vil prioritere at holde væksten oppe på den korte bane (15.03).

--------

Om denne kommentar
Nordea påtager sig intet ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af materialet. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af hele materialet eller dele heraf er ikke tilladt ifølge gældende lov om ophavsret.
Se ansvarsfraskrivelse.