Preview Mode Links will not work in preview mode

PengePulsen er podcasten, hvor vi giver dig inspiration til, hvordan du får mest ud af din økonomi, så du får tid til alt det andet, der er vigtigt i dit liv.

Dine værter er Pernille Dehn og Malene Thuesen Nielsen.

Jan 16, 2019

Fra New York taler seniorstrateg Andreas Østerheden med sin norske kollega Sigrid Slørstad om udsigterne for 2019, hvor de blandt andet taler om udviklingen på Emerging Markets, olieprisen og den seneste opblødning i retorikken fra den amerikanske cenralbank, Fed.

--------

Om denne kommentar
Nordea påtager sig intet ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af materialet. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af hele materialet eller dele heraf er ikke tilladt ifølge gældende lov om ophavsret.
Se ansvarsfraskrivelse.