Preview Mode Links will not work in preview mode

PengePulsen er podcasten, hvor vi giver dig inspiration til, hvordan du får mest ud af din økonomi, så du får tid til alt det andet, der er vigtigt i dit liv.

Dine værter er Pernille Dehn og Malene Thuesen Nielsen.

May 23, 2024

Alle tænker på et tidspunkt over, hvordan tilværelsen som pensionist mon bliver? Hvordan skal dagligdagen se ud, er der penge nok, bliver det meningsfuldt, eller kommer jeg til at savne mit gamle liv?

Svarene er ikke længere, som de var, da mange gik på pension fra et langt og ofte opslidende job. I dag er mange seniorer både friske, yngre og med mange gode år foran sig. Så hvordan får man tilrettelagt en god seniortilværelse både mentalt og økonomisk? Og hvordan får man rettet op på det, hvis forventningerne ikke levede op til virkeligheden?

Det vil chefkonsulent fra virksomheden en3karriere Poul-Erik Tindbæk og pensionsspecialist Betina Grimstrup fra Nordea give deres bedste bud på i dette afsnit. Vært Pernille Dehn stiller spørgsmålene.