Preview Mode Links will not work in preview mode

PengePulsen er podcasten, hvor vi giver dig inspiration til, hvordan du får mest ud af din økonomi, så du får tid til alt det andet, der er vigtigt i dit liv.

Dine værter er Pernille Dehn og Malene Thuesen Nielsen.

Nov 12, 2018

Investeringsstrateg Andreas Østerheden ser i dette afsnit tilbage på en uge, hvor særligt amerikansk politik stjal investorernes fokus. Det amerikanske midtvejsvalg betød at aktier og obligationer trak i hinanden før og efter valget.

Sidste uges fokus var USA, men dennes uge kommer formenligt til at stå i Europas (politiske) tegn på de finansielle markeder, da Italien skal præsentere deres reviderede budget og Brexit endnu engang er i fokus.

--------

Om denne kommentar
Nordea påtager sig intet ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af materialet. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af hele materialet eller dele heraf er ikke tilladt ifølge gældende lov om ophavsret.
Se ansvarsfraskrivelse.