Preview Mode Links will not work in preview mode

PengePulsen er podcasten, hvor vi giver dig inspiration til, hvordan du får mest ud af din økonomi, så du får tid til alt det andet, der er vigtigt i dit liv.

Dine værter er Pernille Dehn og Malene Thuesen Nielsen.

Jan 29, 2018

Chefstrateg Philip Jagd er i studiet med Søren Otto og gør status på en interessant uge, hvor særligt Emerging Markets regionerne tog teten grundet en svækket dollar. De diskuterer årsagerne til den svækkede dollar.

De kigger ligeledes frem mod en spændende uge (18.45), som er pakket med store begivenheder. Blandt andet topper regnskabssæonen, mens Janet Yellen holder sin sidste tale i spidsen for den amerikanske centralbank og Donald trump holder sin State of the Union tale.

--------

Om denne kommentar
Nordea påtager sig intet ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af materialet. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af hele materialet eller dele heraf er ikke tilladt ifølge gældende lov om ophavsret.
Se ansvarsfraskrivelse.