Preview Mode Links will not work in preview mode

PengePulsen er podcasten, hvor vi giver dig inspiration til, hvordan du får mest ud af din økonomi, så du får tid til alt det andet, der er vigtigt i dit liv.

Dine værter er Pernille Dehn og Malene Thuesen Nielsen.

Oct 9, 2017

I denne uge kaster chefstrateg Philip Jagd og Søren Simonsen blikket tilbage på en uge, hvor de finansielle markeder var præget af optimisme og rekorder (0.48), til trods for et jobtal, der kom ud svagere end ventet grundet orkanerne i USA (9.05).

Vi kigger ligeledes frem imod en uge, hvor regnskabsæsonen for tredje kvartal skydes i gang (16.13) 

--------

Om denne kommentar
Nordea påtager sig intet ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af materialet. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af hele materialet eller dele heraf er ikke tilladt ifølge gældende lov om ophavsret.
Se ansvarsfraskrivelse.