Preview Mode Links will not work in preview mode

PengePulsen er podcasten, hvor vi giver dig inspiration til, hvordan du får mest ud af din økonomi, så du får tid til alt det andet, der er vigtigt i dit liv.

Dine værter er Pernille Dehn og Malene Thuesen Nielsen.

Jun 26, 2017

Sommer betyder lav omsætning og feriestemning på markederne, men også risiko for, at selv mindre begivenheder sætter aftryk. Det så vi i sidste uge, hvor olien dikterede retningen, og medicinalsektoren blev løftet af nyt om Trumps sundhedsreform. Seniorstrateg Philip Jagd tager temperaturen på sommermarkederne, og han vurderer udsigterne for investeringsmarkederne de kommende feriemåneder.

--------

Om denne kommentar
Nordea påtager sig intet ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af materialet. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af hele materialet eller dele heraf er ikke tilladt ifølge gældende lov om ophavsret.
Se ansvarsfraskrivelse.