Preview Mode Links will not work in preview mode

PengePulsen er podcasten, hvor vi giver dig inspiration til, hvordan du får mest ud af din økonomi, så du får tid til alt det andet, der er vigtigt i dit liv.

Dine værter er Pernille Dehn og Malene Thuesen Nielsen.

Aug 23, 2017

Seniorstrateg Philip Jagd og Mikkel Nikolajsen er i studiet og taler om weekendens store pengepolitiske begivenhed Jackson Hole, hvor alverdens centralbankchefer er til konference. Vi taler om, hvad Jackson Hole i det hele taget er (0.54), hvordan sådan en konference foregår (3.00), og hvorfor det bliver holdt lige der (4.45). Du kan blive klogere på, hvorfor ørredfiskeri oprindeligt var så vigtigt for dette møde (5.35), og hvor meget de kommende stramninger i pengepolitikken kommer til at dominere dagsordenen på mødet (7.34). Endelig ser vi på, hvad sådan en konference betyder for investorerne (11.00), og så taler vi om, at Yellen står foran sin formandsperiodes efterår, og om Jackson Hole kunne blive hendes sidste i spidsen for Fed (14.12).

--------

Om denne kommentar
Nordea påtager sig intet ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af materialet. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af hele materialet eller dele heraf er ikke tilladt ifølge gældende lov om ophavsret.
Se ansvarsfraskrivelse.