Preview Mode Links will not work in preview mode

PengePulsen er podcasten, hvor vi giver dig inspiration til, hvordan du får mest ud af din økonomi, så du får tid til alt det andet, der er vigtigt i dit liv.

Dine værter er Pernille Dehn og Malene Thuesen Nielsen.

Sep 11, 2017

I dag har vi strateg Andreas Østerheden i studiet sammen med Søren Simonsen. De taler om den nuværende politiske turbulens, primært mellem USA og Nordkorea og hvorfor det giver investorer muligheder (02.48). De diskuterer også det voldsomme vejr i USA (05.26), forhandlingerne om det amerikanske gældsloft (08.25) og tager en status på den amerikanske og europæiske centralbank (10.17).

Endeligt kigger de frem mod den kommende uge, hvor blandt andet FN's sikkerhedsråd holder møde om Nordkorea (14.25).

--------

Om denne kommentar
Nordea påtager sig intet ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af materialet. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af hele materialet eller dele heraf er ikke tilladt ifølge gældende lov om ophavsret.
Se ansvarsfraskrivelse.