Preview Mode Links will not work in preview mode

PengePulsen er podcasten, hvor vi giver dig inspiration til, hvordan du får mest ud af din økonomi, så du får tid til alt det andet, der er vigtigt i dit liv.

Dine værter er Pernille Dehn og Malene Thuesen Nielsen.

Nov 5, 2018

I denne episode af vores podcast giver investeringsstrateg Andreas Østerheden et overblik over sidste begivenheder og kan konkludere at ovenpå et par hårde uger, var der igen positive afkast at hente i aktiemarkederne.

Vi kigger ligeledes frem mod morgendagens midtvejsvalg i USA og taler bl.a. andet om den igangværende regnskabssæson og den amerikanske centralbank.

--------

Om denne kommentar
Nordea påtager sig intet ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af materialet. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af hele materialet eller dele heraf er ikke tilladt ifølge gældende lov om ophavsret.
Se ansvarsfraskrivelse.