Preview Mode Links will not work in preview mode

PengePulsen er podcasten, hvor vi giver dig inspiration til, hvordan du får mest ud af din økonomi, så du får tid til alt det andet, der er vigtigt i dit liv.

Dine værter er Pernille Dehn og Malene Thuesen Nielsen.

Oct 29, 2018

Seniorstrateg Andreas Østerheden ser tilbage på en blodrød aktieuge i sidste uge, hvor aktierne nu er faldet med 10 pct. siden seneste top. Alligevel er han optimistisk på aktierne vegne, når han ser 12 måneder frem. Investorerne er fortsat urolige trods solide væksttal, og derfor vil vi fortsat se uro på den korte bane. Men han vurderer, at aktier stille og roligt vil kravle op igen, og at en egentlig recession langt fra er hovedscenariet i hverken 2018 eller 2019.

--------

Om denne kommentar
Nordea påtager sig intet ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af materialet. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af hele materialet eller dele heraf er ikke tilladt ifølge gældende lov om ophavsret.
Se ansvarsfraskrivelse.